• ETF-ji in spletni skladi


  Investirajte na finančnih trgih z nizko provizijo in natančno izvedbo

Skladi, s katerimi se trguje na borzi

Saxo Bank ponuja več skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF-ji) in blaga, s katerim se trguje na borzi (ETC-ji), s katerimi se po aktualnih cenah trguje na spletnih trgovalnih platformah. Spletno trgovanje z ETF-ji in ETC-ji omogoča neposreden, stroškovno učinkovit in prilagodljiv način za dostop do borznega in surovinskega trga.

Izkoristite prednosti ETF-jev in ETC-jev

 • Preko spleta trgujte z več kot 2.500 ETF-ji/ETC-ji s Saxo Bank.
 • Investirajte na finančnih trgih tako preprosto, kot da bi trgovali z delnicami in hkrati takoj poskrbite za raznolikost naložb.
 • Na borzi, trgovanje kot z delnicami.
 • Preprost način za doseganje raznolikega portfelja in razpršitev tveganja.
 • Izkoristite celoten spekter tržnih naročil, naročil limit in stop.
 • Spremljajte uspešnost ETF-jev in ETC-jev preko platform Saxo Bank, z uporabo tehnične analize in grafikonov.
 • ETF-ji so pasivno upravljani investicijski skladi, s katerimi se javno trguje na borzah na enak način kot s tradicionalnimi delnicami. Vedno bolj priljubljeni produkt ETF združuje prednosti in preprostost naložb v delnice ter prednosti naložb v vzajemne sklade in obstoječo razpršitev, ki jo prinaša sledenje borznim indeksom.

  Vsak ETF sledi indeksu ali referenčni točki, kar pomeni, da je cilj ETF-ja doseči vrednost indeksa ali referenčne točke, ki ji sledi. ETF-ji sledijo posamezni delnici, obveznici, blagu ali valutnemu indeksu; nekateri so osredotočeni regionalno, medtem ko so drugi osredotočeni na posamezni sektor. Prav zato so idealni za ustvarjanje raznolikih portfeljev.

  Vsestransko in poceni trgovanje z ETF-ji

  Nekateri ETF-ji, imenujejo se inverzni ETF-ji ali short ETF-ji, replicirajo nasprotne donose določenega indeksa ali referenčne točke in investitorjem ponujajo možnost, da izkoristijo padajoče cene.  ETF-ji z vzvodom ponujajo fiksen vzvod glede na uspešnost indeksa, običajno 2:1 ali 3:1.

  Pasivno upravljanje z ETF-ji običajno prinese cenovno ugodno strukturo, ki je povezana s tradicionalnimi skladi. Ta prednost in možnost vzvoda ali inverznega sledenja posameznim indeksom ali referenčni točki pomeni, da so ETF-ji idealni za pametno ustvarjanje raznolikih portfeljev. Trgovci lahko izrazijo svoje individualne poglede in preference ter pri tem dosežejo ustrezno izpostavljenost specifičnim sektorjem, regijam ali indeksom.

  Trgujte z ETF-ji pri vrhunskih svetovnih upravljavcih skladov

  Saxo Bank ponuja dostop do široke palete skladov, s katerimi se trguje na borzi, vrhunskih svetovnih upravljavcev skladov, kot so iShares, Powershares, Rydex, StreetTRACKS, SGAM ETFs, Lyxor ETFs in mnogi drugi.

 • Blago, s katerim se trguje na borzi (ETC-ji) je podobno ETF-jem, le da sledi gibanju osnovnega blaga namesto delniškega indeksa.

  Tudi z ETC-ji se trguje na enak način kot z delnicami, vendar ti ponujajo izpostavljenost blagu in blagovnim indeksom, ki vključujejo energijske vire, kmetijske pridelke, kovine in »mehko« blago. ETC-ji so odprti vrednostni papirji kot ETF-ji in so premoženje, za katerim stoji fizično premoženje ali pogodba o blagu (standardizirana terminska pogodba).

  Prednosti blaga, s katerim se trguje na borzi:

  • Preprost dostop do trgov – z ETC-ji se trguje kot z delnicami na borzi.
  • Nizki stroški (strošek letnega upravljanja lahko pri nekaterih ETC-jih znaša le 0,39 %).
  • Visoka stopnja likvidnosti.
  • Pregledne cene.
  • Brez zahtev po kritju ali potrebe po prenosu pogodb.

  Nabor spletnih ETC-jev pri Saxo Bank

  Saxo Bank ponuja dostop do ETC-jev iz naslednjih kategorij blaga: raznolik/širok, kmetijske surovine, energijski viri, industrijske kovine, živina in plemenite kovine. Z na borzi trgovanimi surovinami v ponudbi je mogoče trgovati na londonski borzi in pariški borzi Euronext. 

 • Saxo Bank ponuja veliko različnih skladov, uvrščenih na kopenhagensko borzo. Ti regulirani skladi pokrivajo širok izbor vrst sredstev, regij in sektorjev ter tako vlagateljem omogočajo razpršenost naložbenega portfelja z uporabo produktov za dnevno trgovanje na kopenhagenski borzi.

  Izbor danskih vzajemnih skladov

  Danske vzajemne sklade, ki so na voljo preko platforme SaxoTrader, je mogoče razvrstiti v tri glavne skupine:

  1. investicijski skladi: v tej kategoriji je na voljo širok izbor danskih vzajemnih skladov, ki predstavljajo več kot 20 različnih ponudnikov skladov;
  2. skladi za posebne naložbe: na voljo je majhno število skladov za posebne naložbe - nekateri od njih so usmerjeni v naložbe v nepremičnine;
  3. drugi skladi: Saxo Bank ponuja tudi spletno trgovanje z omejenim številom skladov, ki so uvrščeni na kopenhagensko borzo, vendar niso registrirani na Danskem.

Pripravljeni na trgovanje?

Odprite  Račun

 ​​​​​​​​​​

Preizkusite lahko naš brezplačen, 20-dnevni demo račun. Registrirajte se spodaj​​​​​​​

​​​​​
Nadaljuj
S klikom ukaza Nadaljuj se strinjam s Pogoji uporabe ter z dejstvom, da me Saxo Bank A/S ali kateri koli član skupine Saxo Bank prek telefona ali elektronske pošte obvešča o finančnih produktih ali storitvah ali me usmerja pri uporabi katerega koli produkta iz ponudbe skupine Saxo Bank.

Vnovična uporaba ETF investicij kot zavarovanje za druge investicije

Normalno omogočamo, da se do kar 75% trenutne vrednosti ponovno uporabi za druge naložbene aktivnosti.

Vse  provizije

Produktno tveganje

Danske banke morajo investicijske produkte, ki jih ponujajo majhnim vlagateljem, razvrstiti po kompleksnosti in tveganju v zeleno, rumeno ali rdečo kategorijo.

ETFs spadajo v kategorijo rumenih in rdečih produktov, saj je zelo kompleksen investicijski produkt, ki prinaša visoko stopnjo tveganja. Glejte tudi 'Razvrstitev po tveganosti produktov', ki se nahaja pod Splošnimi pogoji poslovanja.

General  Business Terms