• Nezaslišane Napovedi 2014

    ​​


Davek od premoženja EU je vrnitev k ekonomiji v slogu Sovjetske zveze

V letu 2014 bosta deflacija in pomanjkanje rasti med ustvarjalci politik povzročili paniko, zaradi katere bo Evropska komisija ustanovila delovno skupino...​

Zveza proti-EU bo postala največja parlamentarna skupina

Volitve v Evropski parlament bodo potekale od 22. do 25. maja naslednje leto...​

Tehnoloških ‘Debelih pet’ se bo leta 2014 zbudilo s hudim mačkom

Ameriški sektor informacijske tehnologije trguje okrog 15 odstotkov pod trenutno S&P 500 valuacijo, kar je v ostrem nasprotju s preteklo premijo iz časa dotcom balona...​​

Obupana japonska centralna banka bo, potem ko bo valutni par USDJPY padel pod vrednost 80, izbrisala državni dolg

Leta 2014 bo svetovnemu okrevanju zmanjkalo sape in tvegane naložbe bodo izgubile svojo vrednost ter investitorje prisilile k vrnitvi k japonskemu jenu...​​​

Ameriška deflacija: prihaja v sosednje mesto

Številni kazalniki kažejo na to, da je ameriško gospodarstvo krepkejše, vendar Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Odbor) ostaja previden...​​​​

Kvantitativno popuščanje nad hipoteke

Če pogledate na hitro, bi pomislili, da ameriško gospodarstvo pridobiva na hitrosti, vendar gre zgolj za iluzijo, ki jo ustvarja Odbor za prosti trg s tretjim...​​​​​

Surova nafta vrste Brent na 80 USD/sodček zaradi neodzivnosti proizvajalcev

Svetovni naftni itrgu se nahajajo v obdobju tranzicije. Večja proizvodnja nafte z nekonvencionalnimi metodami (še posebej v ZDA in Kanadi) ter povečana proizvodnja...​​​​​​

Nemčija v recesiji

Nemškemu gospodarstvu je v petih letih po svetovni recesiji šlo bolje kot preostanku evroobmočja, vendar se bo to obdobje zaključilo leta 2014...​​​​​​​

Indeks CAC 40 padel za 40 odstotkov

Balon pri vrednostnih papirjih, ki ga napihuje kvantitativno popuščanje, bo leta 2014 počil. Cena delnic se bo dvignila v nebo in potem, ko bo jasno...​​​​​​​​

“Krhkih pet” bo glede na USD padlo za 25 odstotkov

Normalizacija globalnih obrestnih mer, ki naj bi se začela s programom zmanjševanja kvantitativnega popuščanja v ZDA, bo zaradi zviševanja obrestnih mer vodila do višjih stroškov marž na kapital...​​​​​​​​​

Fill out my online form.
​​​​S klikom ukaza Namestite demo se strinjam s Pogoji uporabe ter z dejstvom, da me banka Saxo A/S ali kateri koli član skupine banke Saxo prek telefona ali elektronske pošte obvešča o finančne produktih ali storitvah ali me usmerja pri uporabi katerega koli produkta iz ponudbe skupina banke Saxo. ​​​​​​​​​​​​​

Izjava o omejitvi odgovornosti

Trgovanje s produkti in storitvami Skupine Saxo Bank lahko, tudi če je opravljeno v skladu s priporočili, prinese tako izgube kot dobičke. Še posebej špekulativno je lahko trgovanje s produkti z vzvodom, kot so, vendar ne izključno, tuje borze, izvedeni instrumenti in blago, kar lahko pomeni velika nihanja v velikosti izgub in dobičkov. 

Špekulativno trgovanje ni primerno za vse investitorje

Katera koli, če sploh katera, omemba tveganja, ki se nanaša na določen produkt ali storitev ne sme in ne more biti razumljena kot obsežno razkritje tveganj niti kot popolni opis vseh tveganj, ki se nanašajo na tak produkt ali storitev. Skupina Saxo Bank močno priporoča, da se vsakdo, ki razmišlja o trgovanju z njenimi produkti in storitvami, uporabi in se ves čas posvetuje s primernimi finančnimi svetovalci pred vsako investicijo ali transakcijo.