Opcije na delnice

 
 
 • Razširite svoj portfelj z opcijami na delnice in odkrijte nove strategije na naraščajočih, padajočih in mirujočih trgih​

  ​​​

Ko trgujete z opcijami pri Saxo Bank, dobite dostop do najbolj likvidnih opcij na delnice in delniške indekse na trgih v ZDA, Evropi in Azijsko-Pacifiški regiji. Opcije lahko trgujete na katerikoli napravi preko naših nagrajenih platform. Mi vam nudimo vso podporo, orodja in grafe, ki jih potrebujete na trgu – katerem koli trgu.

Opcije na delnice vam lahko pomagajo ohraniti dobičke ali povečati trgovalne priložnosti z različnimi strategijami. Uporabite opcije na delnice za zavarovanje svojega portfelja ob padajočih trgih ali pa jih uporabite za igranje z volatilnostjo in zaslužki, ustvarite dodaten dohodek z nakupnimi opcijami in še veliko drugega.

Zakaj trgovati z opcijami na delnice?

 • Zavarujte svoj delniški portfelj
 • Povečajte igre na smer s predhodno znano potencialno izgubo
 • Se pozicionirajte za rastoče, padajoče in stranske trge
 • Izboljšajte prihodke portfelja – prodaja opcij in ohranitev premije

Trgujte z opcijami na delnice in izkoristite naslednje prednosti pri Saxo Bank:

 • • Brez minimalnih zaključnic ali stroškov vzdrževanja
 • Spletno izvrševanje opcij
 • Storitve in podpora v več jezikih
 • So del naše široke ponudbe trgovanj z več instrumenti – zavarujte ali izboljšajte strategije na svojem portfelju pri Saxo Bank
 • Delnice in obveznice uporabite za zavarovanje

Opcije na delnice so del naše široke ponudbe vrednostnih papirjev, ki vključuje tudi delnice s 36 največjih borz, CFD-je na posamezne delnice in na delniške indekse ter opcije na delniške indekse.

Lastnosti produkta​

Opcije na delnice, ki so na voljo

Vsi opcije na delnice so uvrščene na borzo in ne prihaja do vzdrževanja trga ali povezovanja trgovanja strank in naročil. Celotni seznam instrumentov in borz, na katerih se trguje z njimi, je na voljo na naši trgovalni platformi.

Glejte pregled opcij na delnice,   ki so na voljo​​

Profili kritja pri strankah

Pri pogodbenih opcijah sta pri Saxo Bank na voljo dva profila kritja:

 • Privzeti osnovni profil, ki strankam omogoča samo nakup opcij – prodajnih in/ali nakupnih.
 • Napredni profil za individualno ocenjene stranke, ki strankam omogoča isto kot osnovni profil ter dodatno prodajo (prodaja na kratko) opcij in jim nudi koristi, ki jih prinaša kritje pri opcijskih strategijah (kombinacije opcij in/ali osnovnih pozicij). V primeri kršenja kritja in sprožitve stop-outa bodo vse pozicije opcij zaprte.

Za napredni profil se obrnite na svojega upravljavca računa.

Več o   profilih kritja pri strankah​​

Izvrševanje in poravnava

Opcije na delnice pri Saxo Bank so ameriške opcije. Ameriške opcije je mogoče izvršiti kadarkoli pred potekom.

Opcije je mogoče izvršiti na pletu s trgovalnih platform ali pa se izvršijo samodejno pred potekom.

Oglejte si posnetek zaslona​​

Scenariji poteka

​Pri vseh opcijah se ob poteku izvede postopek samodejnega izvrševanja:

 • Za vse dolge pozicije in-the-money opcij velja, da so izvršene.
 • Za vse kratke pozicije in-the-money opcij velja, da so odobrene.
 • Vse pozicije out-of-the-money in at-the-money opcij so opuščene.

Nakupna opcija je in-the-money, ko je izvršilna cena pod tržno vrednostjo osnovnega sredstva.

Prodajna opcija je in-the-money, ko je izvršila cena nad tržno vrednostjo osnovnega sredstva.

Opustitev in-the-money pozicij ni podprta.

Stranke morajo zato v izogib dostavi zapreti svoje pozicije opcije pred potekom.

​ 

*) Več o  strategijah pri opcijah

Strategije pri opcijah

Podprta naročila

 • Limit
 • Stop
 • Tržna naročila

Na voljo so parametri tako za One-Cancels-Other (OCO – Eno prekliče drugo) kot za Good-Till-Canceles (GTC – velja do preklica).

Naročila stop so že po definiciji naročila »ustavi, če se trguje«, kar pomeni, da je naročilo stop mogoče sprožiti le v primeru trgovanja z vsaj 1 lotom. Ker se cena opcije na delnico spreminja glede na osnovno sredstvo, se lahko znajdete v položaju, ko dosežete raven svojega naročila stop, vendar se stop ne sproži, ker nihče ne trguje po izvršilni ceni.

Namesto naročil stop priporočamo, da stranke uporabijo možnost na platformi, ki jih opozori na določeno raven cene.​

Fizična dostava in privzeto ravnanje

Končna poravnava opcij na delnice zahteva fizično dostavo osnovnih delnic napram plačilu izvršilne vrednosti v gotovini. V primeru da stranka drži pozicijo opcije na delnico, vendar nima dovolj gotovine ali delnic, ne bo mogla poravnati pozicije opcij in ne bo mogla izpolniti svojih pogodbenih obveznosti.

V splošnem velja, da morajo stranke Saxo Bank izpolnjevati zahteve, povezane z njihovimi pozicijami v opcijah, zato Saxo Bank ne bo vnaprej ukrepala z namenom preprečevanja neizvedbe dostave. Upravljanje z lastnimi pozicijami, še posebej, ko se te približujejo zapadlosti, je odgovornost stranke, ki mora poskrbeti, da lahko izpolni svoje obveznosti. Ne glede na navedeno zgoraj si Saxo Bank, če bo s strani strank izpostavljena nezavarovani izgubi, pridržuje pravico do vnaprejšnjega ukrepanja in zaprtja vseh ali nekaterih pozicij stranke, ki bi lahko povzročile potencialno izgubo, ki je stranka s svojim računom ne more pokriti.

Če stranka ne more izpolniti svojih obveznosti ob dostavi, bo Saxo Bank ukrepala v imenu stranke in opravila neopravljeno dostavo, ne da bi morala stranko o tem vnaprej obvestiti. Saxo Bank bo pri kratkih pozicijah v delnicah kupila zahtevane delnice po tržni ceni, kratke pozicije v gotovini z likvidacijo nekaterih ali vseh pozicij ob dostavi in, če so na voljo, nekaterih dolgih pozicij, ki so predstavljale kritje za poravnavo kratkih pozicij opcij.

Za transakcije, ki so bili izvršene z namenom privzetega ravnanja, bomo zaračunali dodatno provizijo.

Zato Saxo Bank svojim strankam priporoča, da pred potekom zaprejo svoje pozicije.

Trgovalne platforme

Z opcijami na delnice je mogoče trgovati z naše opcijske verige (options chain) na SaxoTraderju in SaxoWebTraderju ter preko aplikacij SaxoMobileTrader.​

Stalna podpora

Imate vprašanje? Imamo odgovor.

Komunicirajte z našimi strokovnjaki preko telefona, klepeta ali e-pošte 24/5 tedensko. Izkoristite lahko široko paleto izobraževalnega gradiva, ki so na voljo prako naše akademije in spletnih seminarjev. Poleg tega boste imeli dostop tudi do tržnih analiz in pogostih trgovalnih pogledov za opcije od naših strokovnjakov, #SaxoStrats

Navodila za trgovanje na platformi Saxo Trader:

Več o opcijah na delnice lahko preberete v našem Vodiču po produktih (Product Guide)
Stock Options

Provizije glede na obseg trgovanja

Pogodb na mesec
Valuta 0-1,000 1,001 - 5,000*
AUD
AUD 5.00AUD 3.00
EUR
EUR 3.00EUR 2.00
GBP
GBP 2.5GBP1,5
USD
USD 3.00USD 2.00
CHF
CHF 4.00CHF 3.00
HKD
HKD 30HKD 20
Minimum
Brez

 

* Stranke, ki trgujejo z več kot 5.000 loti na mesec prosimo, da se za dogovor o višini provizij glede na obseg trgovanja obrnejo na svojega upravljavca računa.

See all  trading conditions

FAQ

Oglejte si najpogostejša vprašanja o trgovanju z opcijami na delnice pri Saxo Bank.
FAQ Opcije na delnice 

Odprite račun še danes

Začnite raziskovati svet trgovanja – s svojega namiznega ali prenosnega računalnika ali mobilne naprave.​​

Produktno tveganje

Danske banke morajo investicijske produkte, ki jih ponujajo majhnim vlagateljem, razvrstiti po kompleksnosti in tveganju v zeleno, rumeno ali rdečo kategorijo.
Forex Opcije je razvrščen med rdeče produkte, saj je zelo kompleksen investicijski produkt, ki prinaša visoko stopnjo tveganja. Glejte tudi 'Razvrstitev po tveganosti produktov', ki se nahaja pod Splošnimi pogoji poslovanja.

 

General  Business Terms