Tehnična dokumentacija​

SaxoTrader – Požarni zid/proxy komunikacija

SaxoTrader z bankinim strežnikom komunicira preko različnih TCP vrat.

SaxoTrader poskuša samodejno zaznati pravilne komunikacijske nastavitve s pomočjo nastavitev vašega Internet Explorerja.

Če imate težave z uporabo SaxoTraderja in se nahajate za požarnim zidom ali proxy strežnikom, preverite pri sistemskem administratorju, ali so odprta ustrezna vrata:
 
Za najboljše delovanje:
  • Pri požarnem zidu/proxy strežniku bi za odhodni dostop do simulation.saxobank.com (IP naslov 193.178.175.38) morala biti odprta vrata 1001. Ta se uporabljajo za šifrirano komunikacijo z bankinim trgovalnim strežnikom.
  • HTTP (vrata 80 ali 8080) in HTTPS vrata (vrata 443) morajo biti odprta. Ta se uporabljajo za prenos programov in spletnih strani, ki se prikazujejo v SaxoTraderju.

Optimal solution:

Raw Protocol Direct ​
Nastavitve oddaljenega strežnika:
Ime trgovalnega strežnika ​simulation.Saxobank.com
Uporablja HTTP ​Ne
Vrata ​1001 (odprta pri požarnem zidu)
Nastavitve proxy strežnika:
Povezava preko proxy strežnika ​Ne​
Različica SOCKS protokola ​N/A
Ime strežnika ​N/A
​Server Name ​N/A
​Uporabniško ime N/A​
Geslo​ ​N/A

Opombe: Uporabite to konfiguracijo, če imate proxy/požarni zid. SaxoTrader ne bi smel zahtevati nobenih drugih informacij o proxyju. Če uporabljate požarni zid, morajo biti vrata odprta za IP naslov 193.178.175.38 ali DNS ime simulation.Saxobank.com.​

Advantages: This is the preferred operating mode as it allows faster data transfers between the server and the SaxoTrader. ​

 

Alternativne rešitve

Če zaradi stroge politike glede požarnega zidu ni mogoče odpreti teh vrat, lahko SaxoTrader konfigurirate za uporabo:

  • HTTP Tunneling preko HTTP Proxy. Prednost je, da za delovanje ni treba odpreti vrat 1001, vendar deluje počasneje kot pri raw protokolu.
  • SOCKS Proxy
  • HTTP Tunneling Direct​

HTTP Tunneling preko HTTP Proxy

HTTP Tunneling preko HTTP Proxy
Nastavitve oddaljenega strežnika:
Ime trgovalnega strežnika ​simulation.Saxobank.com
Uporablja HTTP ​Da
Vrata​ ​N/A
Nastavitve proxy strežnika:
Povezava preko proxy strežnika ​Da​
Različica SOCKS protokola ​N/A
Ime strežnika ​DNS ali IP naslov HTTP Proxy strežnika
​Vrata Običajno 80 ali 8080
​Uporabniško ime Uporabniški ID ta proxy avtentikacijo
Geslo​ Geslo za proxy avtentikacijo​

Prednosti: Ni nujno, da so vrata 1001pri požarnem zidu odprta

Slabosti: Delovanje je veliko počasnejše kot pri raw protokolu​

 

SOCKS Proxy

SOCKS Proxy 
Nastavitve oddaljenega strežnika:
​Ime trgovalnega strežnika ​simulation.Saxobank.com
​Uporablja HTTP Ne​
Vrata​ 1001 (odprta pri požarnem zidu)
Nastavitve proxy strežnika:
Povezava preko proxy strežnika ​Da
Različica SOCKS protokola 4(a) ali 5
Ime strežnika DNS ali IP naslov SOCKs Proxy strežnika
​Vrata ​Običajno 1080
​Običajno 1080 Uporabniški ID proxy avtentikacijo
Geslo​ Uporabniški ID proxy avtentikacijo

​Opombe: Če uporabljate požarni zid, morajo biti vrata odprta za IP naslov 193.178.175.38 ali DNS ime simulation.Saxobank.com.

Prednosti: To je zaželen način delovanja, ker omogoča hitrejši prenos podatkov med strežnikom in SaxoTraderjem.

Slabosti: Zahteva proxy strežnik, ki podpira SOCKs Protocol.​

 

HTTP Tunneling Direct

HTTP Tunneling Direct  ​
Nastavitve oddaljenega strežnika:
Ime trgovalnega  ​simulation.Saxobank.com
strežnika ​Da
Vrata​ ​80
Nastavitve proxy strežnika:
Povezava preko proxy strežnika​ ​Ne​
Različica SOCKS protokola ​N/A
Ime strežnika ​N/A
​Vrata ​N/A
​Uporabniško ime N/A​
Geslo​ ​N/A

Prednosti: Ne zahteva odprtih vrat 1001 pri požarnem zidu.

Prednosti: Ta način delovanja je veliko počasnejši kot komunikacija preko vrat 1001. ​​

 

Nastavitve oddaljenega strežnika

​ Nastavitve oddaljenega strežnika
Ime trgovalnega strežnika​

To je ime DNS ali IP naslov bankinega strežnika in se ga ne sme spreminjati, razen če vam tako naroči banka.

TCP/IP vrata

SaxoTrader podpira lastniški TCP/IP protokol za komunikacijo z bančnim strežnikom. Ta protokol ponuja učinkovito komunikacijo z bankinimi strežniki in priporočamo, da ga uporabljate, kjer koli je to mogoče.  

Uporablja HTTP

Za nastavitev komuniciranja SaxoTraderja z bankinimi strežniki s pomočjo HTTP tunnelinga namesto lastniškega protokola, označite izbirno polje Use HTTP. To bo morda treba narediti, da bo SaxoTrader lahko komuniciral z bankinimi strežniki preko vašega požarnega zidu ali proxy strežnika.

Lastniški TCP/IP protokol (ne-HTTP) je najboljši način delovanja, saj omogoča hitrejši prenos podatkov med strežnikom in SaxoTraderjem.

​ Nastavitve proxy  strežnika
Povezava preko proxy strežnika

Označite izbirno polje Connect via proxy server za nastavitev komunikacije SaxoTraderja preko proxy strežnika.​

SOCKs​

Če je SaxoTrader konfiguriran za komunikacijo preko lastniškega protokola (priporočena konfiguracija), mora biti pri vašem proxy strežniku uporabljen SOCKS protokov in izbrana pravilna različica SOCKS. Izberite različico protokola SOCKS, ki jo uporablja vaše proxy strežnik (podprti sta različici 4a in 5).

Če je SaxoTrader konfiguriran za komunikacijo preko HTTP tunnellinga (označeno je izbirno polje Use HTTP), bi proxy naj bil HTTP proxy in SOCKS protokol ni v uporabi.

DNS ali IP naslov

Vnesite bodisi DNS ime ali IP naslov vašega proxy strežnika iz vaše mreže. Priporočamo, da uporabljate DNS imena, kjer je to mogoče, ker so potem NAT rešitve bolj preproste.

Če vaš proxy uporablja SOCKSs protokol različico 4a, uporabniško ime podpira samo ta protokol. SOCKSs protokol različica 5 podpira tako uporabniško ime kot geslo.

HTTP proxyje je mogoče konfigurirati za uporabniško ime in geslo za osnovno in digest avtentikacijo.  ​

Vrata ​ Običajna proxy vrata: 
HTTP Proxy : 80 ali 8080 
SOCKSS Proxy : 1080    ​
​ Komunikacijske nastavitve
Omogoči beleženje komunikacije​ Označite izbirno polje Enable communications log, da boste omogočili beleženje komunikacije med SaxoTraderjem in bankinimi strežniki. To se običajno naredi zaradi lažjega reševanja težav​
 
Updated 14.06.2012