B

Grafikon HLC (Bar)

Vrsta grafikona, ki običajno prikazuje gibanje instrumenta, vključno z odprtimi, najvišjimi, najnižjimi in zaključnimi cenami za določeno obdobje.

Tehnična študija grafikona HLC (Bar HLC technical study)

Vrsta grafikona, ki prikazuje najvišje, najnižje in zaključne cene za določeno obdobje na grafikonu.

Tehnična študija grafikona OHLC (Bar OHLC technical study)

Vrsta grafikona, ki prikazuje začetne, najvišje, najnižje in zaključne cene za vsako obdobje na grafikonu.

Osnovna valuta (Base currency)

Osnovna valuta pri trgovanju Forex predstavlja valuto, ki jo vlagatelj prodaja ali kupuje. Na primer: osnovna valuta valutnega para EURUSD je valuta EUR, kar pomeni, da je ena enota valute EUR vredna toliko, kot znaša variabilna vrednost valute USD. Ob nakupu valute EUR plačate z valuto USD, za prodajo valute EUR pa prejmete valuto USD. Druga valuta (v zgornjem primeru je to valuta USD) se imenuje variabilna valuta.

Medved (Bear)

Izraz medved označuje trgovca, ki je prepričan v padec cen na trgu. Medvedji trend označuje trend padanja cen na trgu, medvedji trg pa označuje trg, na katerem so cene v daljšem obdobju že padle za 20 odstotkov ali več.

Nakupna cena (Bid price)

Cena, po kateri lahko prodate določen instrument. Pri trgovanju Forex ta cena predstavlja ceno, po kateri lahko prodate trgovano/primarno valuto (prvo v valutnem paru) z nakupom valute cenitve valutnega para. To pomeni, da če prodate 100.000 USDJPY, prodajate 100.000 ameriških dolarjev in kupujete japonske jene.

Model Black Scholes (Black Scholes model)

Formula za izračun spreminjanja cen finančnih instrumentov s časom. Pogosto se uporablja za določanje cen evropskih nakupnih opcij. Formula upošteva dejavnike, ki vplivajo na ceno nakupne opcije, vključno s ceno osnovnega sredstva, izvršilno ceno opcije, obrestno mero in obdobje do dneva zapadlosti opcije.

Preboj (Breach)

Preboj se zgodi, ko cena določenega instrumenta doseže določeno raven. Na primer: če je izvršilna cena naročila limit za nakup določena pri vrednosti 100 in cena pade z vrednosti 105 na vrednost 95, se zgodi preboj cene pri vrednosti 100, naročilo postane tržno naročilo in se izvrši takoj, ko je to mogoče.

Bik (Bull)

Izraz označuje trgovca, ki je prepričan v rast cen na trgu. Bikovski trend označuje trend naraščanja cen na trgu, bikovski trg pa označuje trg, na katerem so cene z nizke vrednosti v daljšem obdobju že zrasle za 20 odstotkov ali več.

Nakupna ponudba (Buy offer)

Naročilo limit za nakup pri trenutni ponudbeni (prodajni) ceni.