C

Nakupna opcija (Call option)

Nakupne opcije lahko prodajate ali kupujete.

Ob nakupu nakupne opcije imate pravico, ne pa tudi obveznosti, do nakupa osnovnega instrumenta po dogovorjeni izvršilni ceni na dogovorjeni rok zapadlosti (za evropske opcije).

Ob prodaji nakupne opcije pa se obvežete za prodajo osnovnega instrumenta po dogovorjeni izvršilni ceni na dogovorjeni rok zapadlosti (za evropske opcije).

Grafikon 'japonski svečniki' (Candlestick technical study)

Vrsta grafikona, kjer tanka črta označuje razpon cenovnega nihanja instrumenta v določenem obdobju, prikazanem na grafikonu. Začetne in zaključne cene v obdobju so prikazane z debelejšo črto (rdeče barve, če je cena na koncu nižja od začetne, in zelene barve, če je cena na koncu višja). Končni izris je lahko podoben sveči. Mnogi vlagatelji so prepričani, da je ta vrsta grafikona najbolj pregledna.

Stanje denarnih sredstev (Cash balance)

Trenutna vrednost denarnih sredstev na vašem računu.

Financiranje pogodb za razliko v ceni - CFD (CFD financing)

Če imate v lasti pogodbo za razliko v ceni, se zavežete, da boste poravnali razliko v ceni ob odprtju pozicije in ob zaprtju pozicije. Ob odprtju pozicije ni potrebno plačati vnaprej, saj se razlika obračuna kot strošek financiranja. Z drugimi besedami: za kratko pozicijo se vam piše znesek v dobro/izplačajo se vam obresti.

Zapiranje pozicije (Close a position)

Naložbo zaključite z izvedbo nasprotnega posla. Na primer: če ste kupili 100.000 USDJPY, bi morali za zaprtje pozicije prodati 100.000 USDJPY.

Cena ob zaprtju (Close rate)

Cena, pri kateri se je pozicija zaprla. Ta se ne nanaša na začetne kupčije, zato je enakovredna ceni posla.

Provizija (Commission)

Vse fiksne provizije in provizije za posle določenih velikosti.

Pogojno naročilo (Contingent order)

Pogojna naročila so enaka povezanim tržnim naročilom. Na voljo jih je več vrst: naročilo ‘če storjeno’, za katero podrejeno naročilo postane aktivno samo v primeru izvršitve primarnega naročila. ‘Prvi prekliče drugega’ (OCO), kjer izvršitev enega naročila pomeni preklic drugega. Če se izvrši primarno naročilo (naročilo ‘če storjeno’), so trosmerna povezana naročila na voljo tudi tam, kjer sta oddani dve naročili. Ti naročili sta medsebojno povezani kot naročilo OCO in omogočata postavitev tako naročila 'stop/loss' za zaustavitev izgube kot naročila za unovčevanje dobička okoli pozicije.

Pogodba za razliko v ceni (CFD) (Contract for Difference - CFD)

Pogodba za razliko v ceni je izpeljani delniški produkt, ki se uporablja za trgovanje. Cena pogodbe za razliko v ceni se giblje skladno s ceno osnovne delnice. Trgovanje s pogodbami za razliko v ceni v primerjavi z tradicionalnim trgovanjem z delnicami ponuja številne prednosti, kot sta na primer trgovanje s kritjem in direktno (takojšnje) trgovanje brez čakanja na izvršitev tržnega naročila na borzi.

Pretvorbeni količnik (Conversion rate)

Transakcije in dobičke/izgube pri trgovanju je treba na podlagi prevladujočega dnevnega menjalnega tečaja pretvoriti v osnovno valuto računa.

Stroški zaprtja pozicije (Cost to close)

​Stroški zaprtja pozicije, kot so na primer provizije in plačila za posle.

Nasprotna valuta (Counter currency)

Pri trgovanju Forex nasprotna valuta predstavlja valuto, s katero vlagatelj plačuje ali v kateri prejema plačilo pri trgovanju. Na primer: pri valutnem paru EURUSD je variabilna valuta USD in ena enota valute EUR vredna toliko, kolikor znaša variabilna vrednost valute USD. Ob nakupu valute EUR plačate z valuto USD, za prodajo valute EUR pa prejmete valuto USD. Druga valuta (v zgornjem primeru je to valuta EUR) se imenuje osnovna valuta.

Valutni par (Cross)

Izberite valutni par, s katerim boste trgovali, npr. valutni par USDJPY. Valutni par USDJPY pomeni, da z ameriškimi dolarji trgujete proti japonskemu jenu. Pri nakupu kupujete v dolarjih in plačujete v jenih, pri prodaji pa prodajate v dolarjih in sprejemate plačilo v jenih.

Valutno trgovanje (Currency trading)

Valutno trgovanje je drugi izraz za trgovanje Forex, trgovanje Fx in devizno trgovanje. Saxo Bank je ponudnik platforme za spletno valutno trgovanje.