F

Tehnična študija Fibonacci (Fibonacci technical study)

Fibonaccijeva pahljača in pasovi so sestavljeni iz treh ravnih črt na grafikonu, ki temelji na Fibonaccijevem zaporedju številk.

Nekateri vlagatelji so prepričani, da lahko s pomočjo teh črt določijo, kako si na trgu sledijo področja podpore in odpora.

Požarni zid (Firewall)

Požarni zid je izdelek za varovanje zasebnih omrežij pred zlonamernimi vdori preko spleta. Požarni zid je namenjen omejevanju vrste spletnega prometa, ki lahko prehaja s spleta in na splet ter lahko včasih povzroča težave v delovanju uporabnikove postaje.

Gozdni grafikon (Forest)

Vrsta grafikona, pri katerem se za osnovo oblikovanja grafikona vzame trenutna zaključna cena, vsak podatek pa se grafično prikaže v razmerju do te osnove.

Nestandardizirana terminska pogodba (Forward outright)

Naročilo za trgovanje z instrumentom Forex po določeni ceni na določen datum. Cena nestandardizirane terminske pogodbe je promptna obrestna mera, prilagojena diferencialu obrestnih mer med dvema valutama do dospetja. Naročila nestandardiziranih terminskih pogodb pogosto služijo kot zavarovanje pred tveganji izpostavljenosti pri trgovanju na tujih trgih.

Obrestna nestandardizirana terminska pogodba (Forward-forward contract)

Naročilo za trgovanje (npr. za nakup) z instrumentom Forex po določeni ceni na datum v prihodnosti ali za izvajanje nasprotne transakcije (npr. prodaje) na poznejši datum pri določeni ceni.

Devizno trgovanje (Foreign exchange trading)

Devizno trgovanje je drugi izraz za trgovanje Forex, trgovanje Fx in valutno trgovanje. Banka Saxo je ponudnik platform in programske opreme za spletno devizno trgovanje.

Standardizirana terminska pogodba (Futures contract)

Standardizirane pogodbe za valute, s katerimi se trguje na borzni, so pogodbe za trgovanje surovine ali finančnega instrumenta po določenem znesku na določen datum v prihodnosti.