H

Provizija za posamezni posel ('Half Turn')

Provizija se zaračuna za posamezni posel (tako za prodajo kot nakup). Nasprotna tej je provizija 'round-turn', ki vključuje tako odpiranje kot zapiranje pozicij.

Varovanje pred tveganji

Varovanje pred tveganji (‘hedge’) se uporablja za omejevanje izpostavljenosti izgubam pri naložbah. Na primer: vlagatelj z velikim, nerealiziranim dobičkom v delnicah v materialni obliki ali poziciji delniških opcij lahko pogodbo za razliko v ceni za te delnice proda samo zato, da prepreči morebitno izgubo dobička. Medtem ko tovrstno varovalo (‘hedge’) v tem primeru zagotovi dobiček, hkrati prepreči rast dobička. Z varovanjem pred tveganji torej omejite tako svoj dobiček kot tudi svoje izgube.

Varovalno razmerje

Sprememba cene opcije ali sprememba osnovne promptne cene.