J

Skupna ponudba za nakup (Join bid)

Naročilo limit za nakup po trenutni nakupni ceni.

Skupna ponudba za prodajo (Join offer)

Naročilo limit za prodajo po trenutni ponudbeni (prodajni) ceni.