K

Koeficient sploščenosti (Kurtosis)

Vrsta statistične meritve za opisovanje porazdelitev opazovanih podatkov okoli povprečja.

Včasih je opisana kot volatilnost volatilnosti.

Za visok koeficient sploščenosti je navadno značilen grafikon s širokimi konicami in nizko, enakomerno porazdeljenostjo, za nizek koeficient sploščenosti pa je navadno značilen grafikon z ozkimi konicami ter s porazdeljenostjo okrog povprečja.