L

Finančni vzvod (Leverage)

Možnost zadržanja naložbene pozicije višje vrednosti, kot je vrednost vašega lastniškega kapitala (zavarovanja). Pri trgovanju s pomočjo finančnega vzvoda (‘leveraging’ ali ‘gearing’) morate položiti samo del trenutne vrednosti instrumenta, v katerega boste vložili.

Na primer, če je za surovino, s katero trgujete, zahtevan 5–odstotni delni polog, lahko dvajsetkrat povečate donosnost svoje naložbe. Povedano drugače, s pologom 10.000 USD lahko zadržite pozicijo v vrednosti 200.000 USD.

Naročilo limit (Limit order)

Naročilo limit se navadno uporablja za vstop na trg in ustvarjanje dobička po predhodno določenih cenah. Naročilo limit za nakup je postavljeno pod trenutno tržno vrednost in se izvede, ko prodajna cena doseže ali prebije določeno cenovno stopnjo. (Če je postavljeno nad trenutno tržno vrednost, se naročilo izvrši nemudoma ob najboljši razpoložljivi ceni, ki je nižja ali enaka limitni ceni.)

Naročilo limit za prodajo je postavljeno nad trenutno tržno vrednost in se izvede, ko nakupna cena doseže ali prebije določeno cenovno stopnjo. (Če je postavljeno pod trenutno tržno vrednost, se naročilo izvrši nemudoma ob najboljši razpoložljivi ceni, ki je višja ali enaka limitni ceni.) Ob sprožitvi naročila limit se naročilo izvrši takoj, ko je mogoče, po dosegljivi ceni na trgu.

Pomnite, da se cena, po kateri se izvrši naročilo, lahko razlikuje od cene, ki jo za naročilo določite, če je začetna cena na trgu ugodnejša od vaše limitne cene. V primeru standardiziranih terminskih pogodb se naročilo, če je to mogoče, izvrši, vsa preostala vsebina naročila pa ostane na trgu kot naročilo limit. V primeru pogodb za razliko v ceni se naročilo, če je to mogoče, izvrši, vsa ostala vsebina naročila pa ostane na trgu kot naročilo limit.

Likvidnost (Liquid(-ity))

Zmožnost hitre pretvorbe nedenarnih sredstev v denarna sredstva ob minimalni izgubi. Primer likvidne naložbe so državni ultra kratkoročni vrednostni papirji. Likvidni trg je trg z zadostnim številom aktivnosti, ki zadovoljijo tako kupce kot prodajalce.

Kupovanje na dolgo (Long)

Dolga pozicija na splošno pomeni kupovanje, kratka pa prodajanje. Dolga pozicija raste skupaj z rastjo cen na trgu.

Na primer: pri trgovanju Forex dolga pozicija pomeni kupovanje trgovane valute valutnega para Forex. Če na dolgo kupujete valutni par USDJPY, boste s prodajo valute JPY kupili valuto USD.

Za vrednostne papirje pa kupovanje na dolgo pomeni prevzem lastništva vrednostnega papirja z nakupom, kupovanje na kratko pa pomeni prodajo vrednostnega papirja, ki ni v vaši lasti.

Lot

Lot se uporablja pri trgovanju s standardiziranimi terminskimi pogodbami za opredeljevanje določene velikosti pogodbe skladno z določeno vsoto predmeta, s katerim se bo v prihodnosti trgovalo.