N

Neto izpostavljenost (Net Exposure)

Neto izpostavljenost je vsota nominalne vrednosti vaših trenutnih pozicij, pretvorjenih v osnovno valuto vašega računa.

Pri trgovanju Forex predstavlja skupno valuto vseh vaših pozicij Forex, pretvorjenih v osnovno valuto vašega računa.

Nekrita pozicija (Non-margin position)

Trenutna tržna vrednost kateregakoli vrednostnega papirja (npr. lastniških vrednostnih papirjev, obveznic itd.), uporabljena kot zavarovanje za zahtevani delni polog. Tržna vrednost se izračuna na podlagi nakupne cene.

Ni na voljo za zavarovanje kritja (Not available as margin collateral)

Delež vaših trenutnih naložb, ki ni na voljo za zavarovanje kritja. V vrstici je naveden znesek, ki ga ni mogoče uporabiti za zavarovanje kritja.