P

Pip

Pip označuje odstotek točke, najmanjši premik, za katerega se spremeni cena valutnega para Forex.

Večina valutnih parov se navaja na štiri decimalna mesta natančno, kar pomeni, da bi premik iz 1,1850 na 1,1851 točke za valutni par predstavljal en pip.

Z zgornjo formulo lahko za določeno pozicijo izračunate vrednost posameznega pipa.

Na primer: veste že, da se valutni par EUR/USD navaja na štiri decimalna mesta natančno, zato lahko za dano pozicijo pomnožite vrednost pozicije z vrednostjo enega pipa ali 0,0001 USD.

Zato bi za pogodbo, vredno 100.000 EUR/USD en pip znašal 10 USD. Za pogodbo, vredno 100.000 USD/JPY, pa bi en pip znašal 1.000 JPY, saj se valutni par USD/JPY navaja samo na dve decimalni mesti natančno (zato bi en pip znašal 0,01 JPY).

Portfelj (Portfolio)

Naložbeni portfelj zajema vse lastniške finančne instrumente, kot so delnice podjetja, vrednostni papirji s fiksnimi obrestmi ali instrumenti denarnega trga.

Naložbeni portfelj bi za zmanjševanje tveganj moral vsebovati vrsto dokaj nepovezanih ali nevzajemnih naložb — borzni posredniki in svetovalci za naložbe vedno opozarjajo pred ‘nošenjem vseh jajc v isti košari’.

Pozicija (Position)

Naložba v instrument.

Na primer: pri trgovanju (npr. nakupu) valutnega para USDJPY odprete pozicijo tega valutnega para.

Ko nato izvršite nasprotni posel (v tem primeru prodajo) valutnega para USDJPY, pozicijo zaprete.

Pozicija se lahko nanaša na denarno in valutno stanje ter stanje vrednostnih papirjev vlagatelja na računu, na to, ali mu primanjkuje denarja ali ima denar, ki ga lahko posodi, ali je prekomerno kupoval ali prodajal v določeni valuti itd.

Datum vrednotenja (Posting date)

Datum, na katerega se na vašem računu izvrši poravnava sredstev tržne transakcije.

Premija (Premium)

Za opcije Forex se premija uporablja v dveh različnih okvirih. Premija lahko predstavlja:

  • celotno ceno opcije ali
  • vrednost, za katero cena opcije prekorači svojo notranjo vrednost, poznana tudi kot časovna vrednost opcije.

Ob nakupu opcije vnaprej plačate premijo, zaradi česar ste upravičeni do dobička zaradi spremembe cene osnovnega sredstva. Vrednost premije je odvisna od velikosti potencialnega dobička.

Ob nakupu opcije je vaša potencialna izguba omejena na premijo, možnosti za dobiček pa so neomejene.

Razmerje cena/dobiček (Price-to-earnings - PE)

Razmerje cena/dobiček na delnico je količnik cene delnice in dobička delnice.

Primarno naročilo (Primary order)

Primarno naročilo trosmernega ali povezanega naročila ‘če storjeno’. Če se primarno naročilo ne izvrši, ta povezana (sekundarna) naročila ne bodo postala aktivna tržna naročila.

Unovčenje dobička (Profit taking)

Zapiranje pozicije z namenom unovčenja dobičkov. Z naročilom limit navadno zaprete pozicijo, dobiček pa se samodejno unovči, ko cena na trgu prebije določeno raven.

Naprava proxy (Proxy)

Proxy je naprava, ki deluje kot vmesnik med računalnikom in spletom.

Naprave proxy imajo za hitrejše brskanje po spletnih straneh navadno vgrajene predpomnilnike, nekatere pa omogočajo tudi filtriranje vsebin na spletnih straneh zaradi varnostnih razlogov.

Prodajna opcija (Put option)

Prodajne opcije lahko prodajate ali kupujete.

Ob nakupu prodajne opcije imate pravico, ne pa tudi obveznosti, do prodaje osnovnega instrumenta po dogovorjeni promptni ceni na dogovorjeni rok zapadlosti (evropska opcija).

Če prodate prodajno opcijo imate pravico, ne pa tudi obveznosti, do nakupa osnovnega instrumenta po dogovorjeni promptni ceni na dogovorjeni rok zapadlosti (evropska opcija).