U

Osnovno sredstvo (Underlying asset)

The asset (instrument, index or reference rate) upon which the Options derivative is based.

Nerealizirano kritje za dobiček/izgubo (Unrealised margin P-L)

Nerealiziran dobiček/izguba vaših pozicij za produkte s kritjem.

Nerealizirana vrednost pozicij (Unrealised value of positions)

The sum of non-margin positions (value of collateral), unrealised margin profit/loss (unrealised value of all open positions) and cost to close (commissions and fees.

Uporabljeno za zahtevani delni polog (Used for margin requirements)

Vrednost, ki jo trenutno uporabljate za pokritje pozicij in ki vključuje denarno stanje in vrednost neknjiženih pozicij Forex po promptnem tečaju ter nestandardiziranih terminskih pozicij in pričakovano vrednost neknjiženih pozicij opcij Forex.