V

Datum vrednotenja (Value date)

Datum, na katerega se na vašem računu izvrši poravnava sredstev tržne transakcije.

Navadna opcija (Vanilla option)

An ordinary Option with no special features.

Spremenljiva valuta (Variable currency)

Pri trgovanju Forex je to valuta, s katero vlagatelj plačuje in v kateri sprejema plačila.

Na primer: sekundarna valuta valutnega para EURUSD je USD, torej je enota valute EUR vredna toliko, kolikor znaša variabilna vrednost valute USD.

Ob nakupu valute EUR plačate z valuto USD, za prodajo valute EUR pa prejmete valuto USD.

Druga valuta (v zgornjem primeru je to valuta EUR) pa se imenuje osnovna valuta.

Vega

Vega se uporablja za opisovanje sprememb vrednosti opcije ob spremembi nestanovitnosti osnovnega sredstva.

Pogled ()

Pogled je izraz, ki so ga v Saxo Bank oblikovali za zavihek v delovnem okolju zaslona, v katerega sta vključena tako modul za trgovanje kot modul za informacije.

Poglede lahko poljubno dodajate, spreminjate in brišete.

Morda boste želeli prilagoditi postavitev pogleda za trgovanje z določenimi instrumenti, kot je na primer dolar/jen, to pa vključuje module za grafikone, trgovanje in analizo, oblikovane posebej za instrument dolar/jen.

Navadno boste želeli tudi, da bo en pogled namenjen povzetku vašega računa. Za začetek so v platformi nastavljeni številni privzeti pogledi.

Nestanovitnost (Volatility)

Obstajata dve vrsti nestanovitnosti:

  • pretekla nestanovitnost je dejansko nestanovitnost, realizirana na podlagi gibanj trga v preteklosti;
  • pričakovana nestanovitnost je nestanovitnost, ki se interpretira na podlagi cene opcij. Pričakovana nestanovitnost je tako pričakovan razpon gibanja cene osnovnega sredstva, ki ga je mogoče napovedati na podlagi pričakovane dospelosti opcije in izpeljati iz znanih cen opcij in drugih parametrov, ki se uporabljajo za izračun teh cen.