Legal documentation

Pravni dokumenti Saxo Bank

Seznam provizij, cene in kritij

Več o provizijah, cenah, obrestnih merah in kritjih;

Glejte tukaj 

Zavarovanje sredstev strank

Saxo Bank je članica Jamstvenega sklada za deponente in vlagatelje, ki ga nadzoruje dansko Ministrstvo za gospodarstvo in poslovne zadeve. V primeru, da danska banka (vključno s Saxo Bank) ne bi bila sposobna poravnavati svojih obveznosti ali bi šla v stečaj, za depozite strank jamči Sklad s 100.000 EUR za gotovinske depozite.

Preberite, kako so zavarovana vaša sredstva tukaj

MiFid

Saxo Bank mora kot banka in investicijsko podjetje, ki deluje v skladu z zakonodajo EU, upoštevati direktivo o trgih finančnih instrumentov (MiFID) in je tako implementirala vse potrebne pravne zahteve, protokole in politike, s katerimi zagotavlja popolno skladnost s to direktivo.

Več o direktivi MiFid

Politika najboljšega izvrševanja

Politika najboljšega izvrševanja Saxo Bank ustvarja preglednost za stranke Saxo Bank.

Prenesite si politiko najboljšega izvrševanja tukaj

Razvrstitev produktnega tveganja

Danske banke morajo investicijske produkte, ki jih ponujajo majhnim vlagateljem, razvrstiti glede na njihovo kompleksnost in tveganje med zelene, rumene ali rdeče.

Prenesi si razvrstitev produktnega tveganja tukaj

Opozorilo o tveganju

Trgovanje s produkti in storitvami Skupine Saxo Bank lahko, tudi če je v skladu s priporočili, prinese tako izgubo kot dobiček.

Preberite naše opozorilo o tveganju

Ali preglejte V&A