Varovanje sredstev strank

Jamstveni sklad za deponente in vlagatelje

Zavarovanje sredstev strank

Saxo Bank je članica Jamstvenega sklada za deponente in vlagatelje, ki ga nadzoruje dansko Ministrstvo za gospodarstvo in poslovne zadeve.
 
V primeru, da  Danska banka (vključno s Saxo Bank) ne bi bila sposobna poravnavati svojih obveznosti ali bi šla v stečaj, za depozite strank jamči Sklad s 100.000 EUR za gotovinske depozite. Gotovinski depoziti se izračunajo kot neto prosti depoziti, potem ko so bili odšteti dolgovi banki.
 
Na splošno velja, da na vrednostne papirje nesposobnost poravnavanje obveznosti  ali obvezno prenehanje poslovanja ne bosta vplivala, ter bodo vrnjeni klientom. V primeru, da danska banka (vključno s Saxo Bank) ne bi mogla vrniti vrednostnih papirjev, ki jih ima v hrambi ali z njimi upravlja, Jamstveni sklad krije do 20.000 EUR na stranko.
 
 
Za več informacij o Jamstvenem skladu in kritju ter za posodobljen seznam članov jamstvenega sklada, kliknite tukaj

Zavarovanje sredstev institucionalnih vlagateljev

Zavarovanje gotovine v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani Saxo Bank:
 
Institucionalne stranke zaradi svojega statusa finančne ustanove z licenco niso krite za gotovino v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani Saxo Bank.
 
Gotovina v tem smislu vključuje pobotano vrednost izvedenih pozicij.
 
Zavarovanje vrednostnih papirjev v primeru neizpolnjevanje obveznosti s strani Saxo Bank.
 
Vsi vrednosti papirji, ki jih hrani Saxo Bank bodo vrnjeni partnerstvom za trženje pod tujo blagovno znamko, če jih je mogoče dobiti od skrbnika pri Saxo Bank.

To zagotavlja 72. člen danskega zakona o finančnih storitvah, ki danskim bankam nalaga, da morajo v vseh primerih zaščititi pravice strank do njihovih delnic, tudi v primeru neizpolnjevanja obveznosti banke.
​​​​