MiFID

Direktiva o trgih finančnih instrumentov

MiFID, direktiva o trgih finančnih instrumentov, je direktiva Evropske unije, ki velja od 1. novembra 2007. MiFID celotnemu evropskemu finančnemu sektorju postavlja zahteve z namenom vzpostavitve enotnega evropskega trga finančnih instrumentov. Njen glavni cilj je promovirati pojav učinkovite, pregledne in integrirane finančne trgovalna strukture, vključno z zagotavljanjem visoke ravni zaščite investitorjev. Direktiva vsebuje ukrepe, ki so spremenili in izboljšali organiziranost in delovanje investicijskih podjetjih, olajšali čezmejno trgovanje in hkrati pomagali pri ustvarjanju strateških priložnosti.
 
Saxo Bank mora kot banka in investicijsko podjetje, ki deluje v skladu z zakonodajo EU, upoštevati direktivo o trgih finančnih instrumentov (MiFID) in je tako implementirala vse potrebne pravne zahteve, protokole in politike, s katerimi zagotavlja popolno skladnost z direktivo. Saxo Bank s pomočjo nabora storitev, ki ji olajšujejo zagotavljanje ustreznosti nacionalnih MiFID zahtev in zmanjšujejo stroške, pomaga svojim partnerjem pri implementaciji MiFID.
 
Danski organ za finančni nadzor (Finanstilsynet) nadzoruje skladnost danskega bančnega sektorja z MiFID.

Področja  zakonodaje MiFID, ki vplivajo na stranke in partnerje Saxo Bank A/S

  • Kriti so enotni potni list in novi finančni instrumenti
  • Razvrstitev strank – testi primernosti in ustreznosti
  • Preglednost po trgovanju
  • Najboljše izvrševanje
  • Poročanje o transakcijah
  • Navzkrižje interesov

Kriti so enotni potni list in novi finančni instrumenti

Saxo Bank, banka in investicijsko podjetje z vsemi licencami, ki jih zahteva MiFID, pri zagotavljanju storitev svojim strankam v drugih državah EGP uporablja MiFID potni list.

Razvrstitev strank – testi primernosti in ustreznosti

MiFID od podjetij zahteva, da stranke razvrstijo v tri glavne kategorije: "primerne sodelujoče stranke", "profesionalne stranke" in "majhne stranke" (slednje uživajo najvišjo raven zaščite), ter da ocenijo njihovo primernost ter ustreznost ponujenih produktov.
 
Saxo Bank o svoji razvrstitvi obvešča vse svoje stranke, informacije pa so na voljo tudi na platformi.

Preglednost po trgovanju

Saxo Bank zagotavlja, da so transakcije pregledne v skladu z določili MiFID. Da bi investitorjem ali sodelujočim na trgu omogočila pregled pogojev potencialnih transakcij z delnicami kadar koli in pozneje preverila pogoje, pod katerimi so bili te transakcije izvedene, Saxo Bank objavlja podrobnosti o zaključenih transakcijah z delnicami in razkriva podrobnosti o trenutnih priložnostih za trgovanje z delnicami. Bolj podrobno: pri vseh vrstah trgovanja s finančnimi instrumenti, naj gre za regulirane trge, večstranske sisteme trgovanja (MTF) ali neorganizirane trge (OTC), je obvezna preglednost po trgovanju.

Najboljše izvrševanje

MiFID zahteva, da investicijska podjetja uporabijo vse možnosti, da zagotovijo najboljši možen rezultat pri izvrševanju naročil za stranke. Najboljši možen rezultat ni omejen na izvršilno ceno, ampak vključuje tudi druge dejavnike, kot so hitrost, verjetnost izvršitve in verjetnost poravnave.
 
Politika najboljšega izvrševanja Saxo Bank pomeni preglednost za stranke Saxo Bank glede in zagotavljanje najboljšega izvrševanja, ki temelji na: (i) izjemnih tehnologijah usmerjanja, nadzorovanja in izvrševanja naročil; (ii) previdnih obravnavah elementov pri izvrševanju naročil; (iii) rednem in natančnem pregledu splošne kakovosti izvrševanja. Politika je na voljo tukaj.

Poročanje o transakcijah

Saxo Bank mora o vseh transakcijah poročati Danskemu organu za finančni nadzor.

Navzkrižje interesov

V skladu z MiFID politika Skupine Saxo Bank glede navzkrižja interesov prepoznava in razkriva nabor okoliščin, ki lahko pomenijo in sprožijo navzkrižje interesov, ki bi lahko potencialno, ne pa tudi nujno, pomenilo materialno tveganje in škodo interesov ene ali več strank. Politika je na voljo tukaj.
 
Če imate vprašanja v povezavi z MiFID in njenim vplivom na vaše trgovanje, prosimo, stopite v stik s svojim upravljavcem računa.