Opozorilo o tveganju

Opozorilo o tveganju

Trgovanje s produkti in storitvami Skupine Saxo Bank lahko, tudi če je opravljeno v skladu s priporočili, prinese tako izgube kot dobičke. Še posebej špekulativno je lahko trgovanje s produkti z vzvodom, kot so, vendar ne izključno, tuje borze, izvedeni instrumenti in blago, kar lahko pomeni velika nihanja v velikosti izgub in dobičkov.

Špekulativno trgovanje ni primerno za vse investitorje

Katera koli, če sploh katera, omemba tveganja, ki se nanaša na določen produkt ali storitev ne sme in ne more biti razumljena kot obsežno razkritje tveganj niti kot popolni opis vseh tveganj, ki se nanašajo na tak produkt ali storitev. Skupina Saxo Bank močno priporoča, da se vsakdo, ki razmišlja o trgovanju z njenimi produkti in storitvami, uporabi in se ves čas posvetuje s primernimi finančnimi svetovalci pred vsako investicijo ali transakcijo.

Brez priporočil

Skupina Saxo Bank pri nobeni svoji objavi ne upošteva kakršnih koli investicijskih ciljev svojih strank, posebnih investicijskih ciljev, finančnih ustanov ali posebnih potreb in zahtev. Zatorej so objave Skupine Saxo Bank, razen če ni navedeno drugače, objavljene v informativne in/ali marketinške namene in jih je treba jemati kot:
  • poslovne, finančne, investicijske, zavarovalne, pravne, regulatorne, davčne ali knjigovodske nasvete,
  • priporočila ali trgovalne zamisli, ali
  • kot druge vrste spodbud za delovanje, investiranje ali deinvestiranje na določen način. (skupno "priporočila").
Skupina Saxo Bank ni odgovorna za kakršno koli izgubo, ki izvira iz investicij, temelječih na zgoraj omenjenih priporočilih.
 
The Saxo Bank Group shall not be responsible for any loss arising from any investment based on a perceived Recommendation.

Brez zastopanja, brez garancij

Skupina Saxo Bank se trudi informacije pridobivati iz zanesljivih virov, vendar so vse objave na temelju »dejanskega stanja« brez zastopanja in kakršnih koli garancij (ne izraženih ne nakazanih) in Skupina Saxo Bank ne prevzema odgovornosti za nepopolne, netočne, neprimerne in nerelevantne objave strankam. Še posebej Skupina Saxo Bank ne prevzema odgovornosti za katerega koli naročnika, stranko, partnerja, dobavitelja ali drugega prejemnika za:
  • točnost kotacij na trgu,
  • kakršne koli zamude, netočnosti, napake, prekinitve ali umike kotacij na trgu, in
  • kakršno koli prekinitev kotacij na trgu.
Objave Skupine Saxo Bank po objavi niso posodobljene in lahko zaradi spremenjenih okoliščin v določene obdobju, ki lahko traja od sekund do minut, dnevov, tednov in mesecev, odvisno od informacije, postanejo netočne in morda zavajajoče. Skupina Saxo Bank ne nudi nobenih garancij in ne prevzema nobene odgovornosti glede zastaranih objav.
 
Če objava zastara, je Skupina Saxo Bank ni dolžna:
  • posodobiti,
  • o njej obvestiti prejemnikov ali
  • izvesti katere koli druge dejavnosti.
Katera koli objava lahko izraža osebno stališče avtorja in morda ne izraža mnenja Skupine Saxo Bank. Skupina Saxo Bank si pridržuje pravico do lastne presoje glede umika ali popravka katere koli objave ali objavljene informacije kadar koli in brez opozorila (vnaprejšnjega ali naknadnega).

Tveganja pri spletnem trgovanju

Z uporabo trgovalnega sistema za izvrševanje poslov, ki temelji na spletu, so povezana naslednja, vendar ne izključna, tveganja: nedelovanje strojne opreme, programske opreme in povezave s spletom. Ker Saxo Bank ne nadzoruje moči signala, njegovega sprejema ali usmerjanja preko spleta, konfiguracije vaše opreme ali zanesljivosti njene povezanosti, ne more biti odgovorna za nedelovanje, okvaro ali zamike v povezavi s komunikacijsko opremo, če trgujete preko spleta. Saxo Bank uporablja sisteme za varnostno kopiranje in nujno ukrepanje, da kar najbolj zmanjša možnosti za sistemske napake, poleg tega je na voljo trgovanje preko telefona.

Uporaba spletne strani

Pri vsaki uporabi spletne strani Skupine Saxo Bank veljajo »Pogoji uporabe« Skupine Saxo Bank, ki so občasno spremenjeni, in avtorske pravice, ki so občasno spremenjene; oboje je sestavni del izjave o omejitvi odgovornosti.
Skupina Saxo Bank ni odgovorna za kakršno koli škodo ali poškodbo, ki bi nastala kot posledica dostopa ali nedostopa človeka ali pravne osebe do katere koli spletne strani Skupine Saxo Bank. Ta omejitev vključuje, vendar ni omejena izključno na, kakršno koli škodo na računalniški opremi ali računalniškem sistemu, ki jo je povzročil virus, zlonamerni program ali kakršna druga škodljiva koda.
Zaradi uporabe nasvetov s spletne strani Skupine Saxo Bank posameznik ne postane stranka in Skupina Saxo Bank nima nobene dolžnosti ali odgovornost do takšnega posameznika ali pravne osebe.