Dva nova stolpca za izpostavljenost na SaxoTraderju

Saxo Bank je v modulu Open positions »Odprte pozicije« na SaxoTraderju nedavno dodala dva nova stolpca, namenjena izpostavljenosti:

  • “Exposure” (Izpostavljenost): Ta stolpec prikazuje izpostavljenost pozicije v valuti instrumenta
  • “Exposure (Account Currency)” (Izpostavljenost (Valuta računa)): Ta stolpec prikazuje izpostavljenost pozicije v valuti računa.
Stolpec »Market Value« (Tržna vrednost) smo preimenovali v »Premium« (Premija). Odslej bodo v tem stolpcu prikazane samo premije za opcije.

Z dvema novima stolpcema za izpostavljenost lahko stranke preprosto nadzorujejo izpostavljenost posameznih pozicij.​