Opustitev naročil »stop« pri valutnih parih

Od 12. februarja 2016 bo vrsta naročila »stop« pri najpomembnejših valutnih parih (za velikosti poslov pod 3 milijoni) opuščena. Namesto tega naročila bosta na voljo naročili »stop, če nakupni« in »stop, če prodajni«, ki se sprožita pri določeni nakupni ali prodajni ceni.

Če imate odprta naročila stop, jih prekličite ali spremenite v naročili Stop, če nakupni/prodajni še pred 12. februarjem.

fx stop orders - 3.png