Izboljšave pri grafikonih

​Saxo Bank je funkcionalnosti grafikonov na SaxoTraderju dodal številne izboljšave.

Postavitev grafikonov

Zdaj si je grafikone v veliko večji meri mogoče prilagoditi po meri. 

Poleg gumba KUPI sta zdaj na voljo še dve novi ikoni – ključ in tiskalnik:

 

Če kliknete na ključ, se bo prikazalo okno za postavitev grafikona. 

 

V pojavnem oknu Postavitev grafikona boste našli dva zavihka: “General (splošno)” in “Line and Colours (črte in barve)”.

Na zavihku “General (splošno)” lahko:

 • Pri FX izberete grafikon, ki bo prikazoval prodajne ali nakupne cene. Privzete so prodajne.
 • Skrijete orodno vrstico grafikona.
 • Omogočite logaritmične cene.
 • Spremenite širino stolpca/sveče.
 • Zaklenete vrsto grafikona, da se bo pri novem oknu za grafikon vedno odprla ista vrsta grafikona.
 • Izberete prikaz poslov in odprtih naročil.
 • Skrijete in spremenite barvno okvirčka z informacijami.

Vse spremembe, ki jih naredi uporabnik, je mogoče shraniti kot privzete s pomočjo klika na gumb “Save Defaults (shrani privzeto)” v spodnjem levem kotu. Vsa nadaljnja okna z grafikono bodo natančna takšna, kot ste jih oblikovali sami. 

Na zavihku “Lines and Colour (črte in barve)” lahko uporabnik izbere:

 • Barvo ozadja grafikona
 • Nastavitve črte za cene
 • Nastavitve mrežnih črt
 • Označbe Y- in X-osi in barve ozadja 

Tudi te spremembe je mogoče shraniti kot privzete. Kliknite na gumb “Save Default (shrani privzeto)”.  

 

Spreminjanje vrednosti na vodoravni črti 

Zdaj lahko uporabnik spremeni vrednost vodoravne črte. Najprej iz spustnega menija Annotations (opombe) izberite Horizontal Line (vodoravna črta) in jo namestite na grafikon.

 

Potem dvokliknite na okvirček z vrednostjo na Y-osi in vnesite želeno vrednost ter 

 

kliknite kamorkoli na grafikon ali pritisnite enter. Vodoravna črta se bo preselila na izbrano raven.  

Študije središčnih točk (Pivot Points)

Središčnim točkam smo dodali dve novi črti: Support 3 (podpora 3) in Resistance 3 (odpor 3), da bi uporabnikom zagotoviti boljše namige, kje iskati podporo in odpor v času zelo volatilnih trgov. 

Hkrati povezovalne črte pri študijah središčnih točk niso več privzete. Povezovalne črte nimajo nobenega pomena, če si jih uporabnik želi, pa jih lahko še vedno doda v nastavitvah.

 


% primerjalni grafikon

Izboljšali smo tudi % primerjalni grafikon. Če si uporabnik že primerjati uspešnost dveh instrumentov v določenem časovnem obdobju, lahko to zdaj stori veliko bolj fleksibilno. Iz spustnega menija “Chart type” (vrsta grafikons) izberite % Comparative (% primerjalni). 

 

Želeno časovno obdobje je mogoče izbrati na tri načine. 

 1. Kliknite na navpično črto in jo potegnite levo ali desno. 
 2. Dvokliknite v polje za datum na X-osi in vpišite datum. Navpična črna se bo prilagodila izbranemu datumu in glede na to izračunala primerjavo. 
 3. Pojdite na pogovorno okno “Chart Configuration” (postavitev grafikona) in izberite zavihek “General” (splošno). Odkljukajte polje Comparative Base Date (osnovni podatki za primerjavo), izberite želeni datum in kliknite OK. Ta datum lahko shranite kot privzeti.