Spremembe tržnih podatkov

Zahtevano je naročilo na realne tržne podatke za instrumente Xatra Stars

Od 1. aprila je za instrumente Xetra Stars zahtevano ločeno naročilo:

Deutsche Börse Xetra Stars

Zasebni uporabniki

Profesionalni uporabniki

Realni čas raven 1

6,00 EUR/mesec

16,90 EUR/mesec

Realni čas raven 2

9,00 EUR/mesec

26,00 EUR/mesec

​​​

Naročilo na realne tržne podatke za instrumente ICE

Opozarjamo vas, da instrumenti ICE zahtevajo posebno naročilo za realne tržne podatke.

ICE Futures Europe Commodities:

ICE Futures Europe Commodities

Private Users

Professional Users

Realni čas raven 1

110 USD / Month

110 USD / Month

Realni čas raven 2

110 USD / Month

110 USD / Month

​​ICE Futures Europe Financials:​ ​

ICE Futures Europe Commodities

Zasebni uporabniki

Profesionalni uporabniki

Realni čas raven 1

110 USD/mesec​

110 USD/mesec

Realni čas raven 2

110 USD/mesec

110 USD/mesec

​​ICE Futures Europe Financials:​

ICE Futures Europe Financials

Zasebni uporabniki

Profesionalni uporabniki

Realni čas raven 1

110 USD/mesec

110 USD/mesec

Realni čas raven 2

110 USD/mesec

110 USD/mesec

​​

Instrumenti ETF, uvrščeni na londonsko borzo, se selijo z borze London Stock Exchange na borzo London Stock Exchange (ETF-ji)

Instrumenti ETF, uvrščeni na londonsko borzo, ki so trenutno na voljo na LSE_SETS - London Stock Exchange, bodo premeščeni na LSE_ETF - London Stock Exchange (ETF-ji) Sprememba na LSE_ETF - London Stock Exchange (ETF-ji) začne veljati 1. aprila 2016.

Na naročilo na realne tržne podatke ta sprememba na vpliva. Podatki za te instrumente bodo ostali na voljo v okviru naročila na London Stock Exchange.

London Stock Exchange 

Profesionalni uporabniki

Retail UsersMali uporabniki

Realni čas raven 1

41,90 GBP/ mesec

4,10 GBP/ mesec

Realni čas raven 2

165,05 GBP / mesec

6,00 GBP/ mesec

​​