Nove fukcije grafikona v SaxoTraderGO platformi

​​

Nova SaxoTraderGO platforma je že bila posodobljena s posodobitvami grafikona:

Več funkcij je bilo dodano k grafikonu v SaxoTraderGO.

Nove opombe

Nove funkcije v meniju Opomnika: 

ChartFeatures_measure_1.png

  • Merilno orodje, ki je zdaj na voljo vam omogoča merjenje pipov, odstotno cenovno razliko in štetje svečnikov med dvema točkama na grafu.
  • Izbrišite vse opombe – nov Odstravni vse Opombe gumb, je bil dodan in omogoča odstranitev vseh vnešenih opomb v vseh podstraneh.

Nove študije

5 novih študij je zdaj na voljo v meniju Dodaj študijo: 

ChartFeatures_newStudies_2.png

  • ADX - Average Directional Index
  • PSAR - Parabolic SAR
  • DMI - Directional Movement Index
  • MOM - Momentum
  • WPR - Williams' % R

Ostale funkcije

Pred ime trgovalnega instrumenta je bil dodana časovna komponenta. 

ChartFeatures_period_3.png

  • Zdaj lahko spremenite barvo ozadja in teksta za Y in X preko konfiguracije grafikona.  ​
ChartFeatures_Configuration_4.png