Novi model ocenjevanja vrednostnih papirjev

​​​​

​​12. septembra 2016 bo Saxo Bank uvedla poenostavljen model ocenjevanja vrednostnih papirjev, ki se uporablja za določanje:

  • zahtevanega kritja za trgovanje s CFD-ji na delnice in opcijami na delnice
  • vrednosti delnic ali pozicij ETF-jev, ki jih je mogoče uporabiti za zavarovanje pri trgovanju s produkti s kritjem, kot so forex in CFD-ji.

Kategorije kritij

Nov, preprostejši model ocenjevanja vrednostne papirje razvršča v pet kategorij delnic, od 1 (nizko tveganje) do 5 (visoko tveganje). 

​​​​

Ocena

Kritje

Zavarovanje

1

10% 75%

2

20% 50%​

3

40% 25%

4

80% 0%

5

100% ​0%​
​ ​ ​

Zahtev za kritje za CFD-je na indekse ta sprememba ne zadeva.

CFD-ji na delnice

Pri CFD-jih na delnice iz kategorije 1 morate za zavarovanje imeti samo 10 % tržne vrednosti pozicije, kar vam omogoča do 10-kratni vzvod. Za CFD-je na delnice iz kategorije 4 morate za zavarovanje imeti 80 % vrednosti pozicije. Za CFD-je na delnice iz kategorije 5 morate za zavarovanje imeti celotno vrednost pozicije.

Pozicije v delnicah kot zavarovanje kritja

Za delnice iz kategorije 1 lahko uporabite do 75 % vrednosti svoje pozicije za zavarovanje pri trgovanju s produkti s kritjem, kot so FX, CFD-ji in standardizirane terminske pogodbe. Vrednosti svojih pozicij v delnicah iz kategorij 4 ali 5 ne smete uporabiti za zavarovanje kritja.

Stalno spreminjanje ocen

Poleg poenostavitev kategorij bomo od 12. septembra naprej vsakodnevno nadzorovali in ponovno določali ocene vrednostnih papirjev. To pomeni, da lahko prilagajamo ocene posameznih delnic glede na dogodke na trgih in jih premikamo v primernejše kategorije tveganj. To stalno spreminjanje ocen je namenjeno varovanju pred pozicijami s prevelikimi vzvodi pri delnicah, ki so postale bolj tvegane.

Na platformah je prikazana trenutna ocena

Trenutne ocene za CFD-je in delnice lahko poiščete med pogoji za trgovanje na trgovalnih platformah.

Na SaxoTraderju:

  • Standardno kritje, zahtevano za CFD-je na delnice najdete med
    Račun > Trgovalni pogoji > CFD delnice/Seznam indeks instrumentov (združeno med borzami)
  • Vrednost zavarovanja za delnice najdete med
    Račun > Trgovalni pogoji > Seznam delniških instrumentov (združeno med borzami)

Na SaxoTraderGO: zahteva za kritje za CFD-je na delnice in vrednost zavarovanja v delnicah najdete na Račun > Trgovalni pogoji > Poiščite delnico ali CFD