Novosti na platformi SaxoTraderGO

Novo poročilo s pregledom obdobja - od junija 2016

Novo poročilo s pregledom obdobja bo pokazalo razvoj vrednosti računa v obliki dobička in izgube na trgovalni instrument in rezervacije gotovine ter vam omogočilo širšo analizo dolgoročnih trgovalnih trendov.

Poročilo s pregledom obdobja bo na voljo v razdelku Račun na platformi SaxoTraderGO in vam bo pokazalo razvoj izbranega računa ali vseh računov.

Ikona za informacije (i) pri vsaki objavi vam ponuja dostop do vseh podrobnosti objave, vključno s/z:

  • vrednostjo pozicije na začetku in ob koncu obdobja
  • povzetkom vseh posameznih rezervacij za instrument v obdobju
  • podrobnostmi objave, ki jih je mogoče izvoziti v PDF.
PeriodOverview.png

Izvoz v Excel

Izboljšana funkcija za izvoz v Excel vam omogoča tudi, da vsako rezervacijo v obdobju izvozite in vam kaže vrednost na začetku in ob koncu obdobja ter ponuja neprimerljivo zrnavost in prožnost podatkov.

To poročilo je mogoče izvoziti tudi kot PDF.

Nove možnosti za grafikone na platformi SaxoTraderGO

Študija linije distribucije akumulacije Chaikin (ADL)

Linija distribucije akumulacije (Accumulation Distribution Line (ADL)), ki jo je razvil Marc Chaikin, je zdaj na voljo v meniju Študije.

Chaikinov ADL je pokazatelj, ki temelji na obsegu, oblikovan za merjenje komulativnega toka denarja v in iz vrednostnih papirjev, ki v bistvu meri nakupni in prodajni pritisk in potrjuje moč trenda.
ADL kaže tako bikovske kot medvedje signale in se zanaša na divergenco in potrditve:

  • bikovski signal je, ko je cena v trendu navzdol, ADL pa se premika navzgor,
  • medvedji signal je, ko je cena v trendu navzgor, ADL pa se premika navzdol.

Ta študija se zanaša na obseg trgovanja, zato je na voljo samo za produkte, s katerimi se trguje na borzi, ne pa tudi za produkte OTC, kot je FX. 

Chart_ADL.png

Študija trojne eksponentne izravnave gibljivega povprečja (TRIX)

Trojna eksponentna izravnava gibljivega povprečja (Triple Exponentially Smoothed Moving Average  (TRIX)) je oscilator momentuma, ki ga je razvil Jack Hutson in kaže odstotek spremembe v trojnem eksponentnem izravnanem gibljivem povprečju. Filtrira nepomembne cene in če na študijski panel TRIX dodate normalno eksponentno gibljivo povprečje, deluje podobno kot MACD. Ker gre za trojno izravnavo, je bolj izravnano kot MACD.

Podobno kot pri MACD se linije gibljejo okrog 0 (ničle) in ko dodate EMA, iščete divergenco, kjer se signalne linije križajo z nakupno/prodajno in ničelno prečno linijo. 

Chart_TRIX.png

Študija indeksa denarnega toka

Indeks denarnega toka (Money Flow Index (MFI)) je oscilator, ki sta ga razvila Avrum Suodack in Gene Quong, ter za merjenje nakupnega in prodajnega pritiska na vrednostne papirje uporablja tako obseg kot ceno. Vrednosti se gibljejo med 1 in 100 in delujejo kot RSI -- MFI. Znan je tudi kot RSI z upoštevanjem obsega.
Investitorji iščejo divergenco, ko se MFI premakne v nasprotni smeri cene. 

Chart_MFI.png

Zamik študije

Zdaj je v pogovornem oknu za konfiguracijo na voljo možnost Zamika za študije, pri čemer lahko študijo premikate levo v preteklost ali desno v prihodnost, za obdobja od -100 do 100. Osnovni izračun te možnosti ne spremeni, študijo samo premakne levo ali desno na grafikonu. 

Chart_Offset.png

Opomba pri projekciji Fibonacci

Zdaj je na grafikonu v meniju za opombe na voljo nova opomba projekcije Fibonacci. Prej je to bilo na voljo preko opomb za Fibonaccijeve opombe tako, da ste zadnji dve mesti dali na isto raven, zdaj pa je to mogoče dodati bolj učinkovito, z dvema klikoma.

Fib_proj.png

Možnost opombe snap

Prej je bil snap za opombe na voljo samo pri nastavitvah konfiguracije, nadzor nad snapi za vse opombe. Zdaj lahko izberete/od-izberete snape za vse posamezne opombe v nastavitvah konfiguracije za snape.​