Odprta naročila bodo na SaxoTraderju preimenovana v Naročila

​Modul Odprta naročila n​a SaxoTraderju bo marca 2016 preimenovan v Naročila.

6.png