Opcije za trgovalce z volatilnostjo z dodatno ponudbo VIX Weeklys

Naši ponudbi produktov so bile dodane tedenske opcije VIX, s katerimi lahko kratkoročno trgujete z options for volatility traders.pngvolatilnostjo, namesto da bi uporabljali samo mesečne ali še daljše opcije.

Z novimi opcijami VIX Weeklys je mogoče trgovati na vseh platformah Saxo, vključno z namenskima Contract Options Chain in SaxoTraderjem.

Nove tedenske zapadlosti se izvajajo v četrtek (razen na praznike) in zapadejo v sredo, vendar je zadnji da​n za trgovanje en poslovni dan prej. CBOE lahko opcije VIX na borzo uvrsti z do šest zaporednimi datumi tedenske zapadlosti.

VIX uporablja cene opcij na borzni indeks S&P 500 (SPX) ter jih oblikuje tako, da odsevajo pogled investitorjev na 30-dnevno implicirano volatilnost (IV). Ta je pogosto imenovana tudi ekstrinzična vrednost cene opcij.

Zaradi te kratkoročne dospelosti in hitrega časa poteka, večina trgovcev opcije Weeklys raje prodaja kot kupuje. Covered call in naked put sta primera prodajnih strategij, ki privlačita investitorje. Pri tem instrumentu se pogosto uporabljajo tudi razponi, še posebej kreditni ter koledarski in diagonalni razponi.

Za več informacij o VIX kliknite tukaj