Razmerje

​Ratio Indicator (sl. indikator razmerja) kaže razmerje med trenutno in preteklo ceno dveh instrumentov. Razmerje je podobo razponu, vendar izkazuje razliko v ceni kot razmerje med dvema instrumentoma; prvi deljen z drugim.

ratio.png