Razpon

Študija razpona se uporablja pri primerljivih instrumentih, pri katerih se trguje z razponom med njima, kot so:

  • dva vrednostna papirja iz istega panožnega sektorja,
  • delnicama A in B iste družbe,
  • dvema surovinskima terminskima posloma.

Razpon se lahko poveča ali zmanjša in ga je mogoče uporabiti za trgovanje z razponi, ko trgovec na primer proda en instrument in kupi drugega pri večjem razponu od preteklih.


spread.png