Spremembe 31. člena Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji glede pristojbin za ameriške delnice in CFD-je (DMA)

V torek, 18. marca 2014, se bo višina pristojbine za vse PRODAJNE transakcije, pri katerih so naročila strank usmerjena neposredno na osnovni trg, v skladu z 31. členom Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji iz leta 1934, s 17,40 $ na milijon $ zvišala na 22,10 $ na milijon $.

Te pristojbine se nanašajo le na ameriške borze. Navadni CFD-ji so iz tega določila izvzeti.

Za več informacij obiščite razdelek Pogoji poslovanja na lokalnih trgih (Local Market Terms & Conditions) na naši spletni strani »Pogoji trgovanja« (Trading conditions).​