Williamsov Indikator Alligator

Razvil ga je Bill Williams in Alligator Indicator (sl. aligatorski indikator) je indikator za sledenje in spreminjanje trenda. Uporablja tri različna povprečja (Smoothed Simple Moving Averages (SSMA)), ki upočasnijo obrat indikatorja in privzeto uporabljajo obdobja 5, 8, in 13 - v pogovornem oknu za konfiguracijo lahko spreminjate metode izračunave s SSMA na SMA (Simple Moving Average) ali EMA (Exponential Moving Average).

Tri gibljiva povprečja sestavljajo čeljust, zobe in ustnice aligatorja:

  • Čeljust (modra črta) – začne se s 13-stolpčnim/svečnim SSMA in se pri nadaljnjih vrednostih nadaljuje z 8 stolpci/svečami
  • Zobje (rdeča črta) – začne se z 8-stolpčnim/svečnim SSMA in se pri nadaljnjih vrednostih nadaljuje s 5 stolpci/svečami
  • Ustnice (zelena črta) – začne se s 5-stolpčnim/svečnim SSMA in se pri nadaljnjih vrednostih nadaljuje s 3 stolpci/svečami

Aligatorski indikator vam pomaga določiti trende in njihove spremembe ter smer, pri čemer so:

  • Pri trendu navzgor: Čeljust na dnu, zobje v sredini, ustnice na vrhu
  • Pri trendu navzdol:  Čeljust na vrhu, zobje v sredini, ustnice na dnu

Ko zgornja pravila ne veljajo, ko črte niso v vrstnih redih, kot je opisano zgoraj, in se med seboj prepletajo, aligator »spi« z zaprtimi usti. Ko se zbudi in je lačen, odpre usta v zgornjem, pravilnem, vrstnem redu in takrat se začne trend. Ko aligator ni več lačen in se tri črte znova prepletejo, to označuje konec trenda.

Pri uporabi aligatorskega indikatorja ne zavzemajte pozicije, ko aligator spi, saj je trg takrat neodločen in brez jasnega trenda.

Williams Alligator Indicator.png